Fyzická ostraha objektů České Budějovice

Služby bezpečnostních agentur

Profesionální ostraha majetku a ochrana osob, je nesmírně důležitou otázkou nejedné společnosti u nás. Vyřešit ji lze jen dvěma způsoby – buď si společnost zabezpečí majetek ve vlastní režii, nebo využije služeb profesionálních bezpečnostních agentur. Vzhledem k tomu, že jsou metody a techniky lupičů každým rokem propracovanější, určitě se vyplatí spolehnout se na služby profesionálů, kteří jsou nuceni jít s dobou a možné potencionální nebezpečí předvídat.

Jaké služby bezpečnostní agentury nabízejí

Fyzická ostraha objektů

Nejzákladnější službou, kterou profesionální agentury zajišťují, je fyzická ostraha objektů. Ta zahrnuje jak ozbrojené, tak neozbrojené střežení budov a zajištění prostranství, včetně montáže  a instalace elektronického zabezpečovacího systému (EZS) a napojení na pult centrální ochrany (PCO).

 

Profesionální bezpečnostní služby mají také často ve své nabídce možnost ostrahy se speciálně vycvičenými psy. Další obdobnou možností jak využít služeb agentury je forma mobilní hlídky. Ta nevykonává ostrahu nepřetržitě, ale nárazově.

 

Zaměstnanci agentur procházejí výcvikovými kurzy v oblasti ochrany, zabezpečení a sebeobrany. Pachatele tak mohou zajistit přímo při trestném činu a zadržet ho do doby, než na místo přijede přivolaná jednotka policie ČR.

Fyzická ochrana osob

Další hojně využívanou službou bezpečnostních agentur je fyzická ochrana osob. Profesionální agentura je s touto službou schopná zajistit také vypracování bezpečnostních protokolů, včetně návrhu bezpečné přepravní trasy.

 

Služby fyzické ochrany využívají převážně známe osobnosti. Některé profesionální agentury mají také zkušenosti s ochranou podnikatelů, nacházejících se v situaci, která ohrožovala je, i jejich rodinu.

Kdy můžete  využít služby fyzické ochrany osob:

  • Během schůzek a obchodních jednání.
  • Při vyzvedávání/odevzdávání a přepravě cenin.
  • Schůzky s fanoušky, autogramiádách a před vystoupeními.

 

Nejčastěji jsou klienti rozděleny do několika rizikových skupin, které se jsou dle nároků klienta obtížnostně i finančně odstupňovány.

FACEBOOK