ceny_bezpecnosnich_sluzeb_hg_security

– Servis a ceny služeb // Pořádkové a doplňkové služby –

Oblast ochrany a zabezpečení // školení a kurzy

Ceny jsou orientační a záleží na rozsahu a povaze poskytovaných služeb.

Dále je třeba si uvědomit o jaký personál má klient zájem, naše společnost preferuje zaměstnance fyzicky i psychicky zdatné k výkonu a charakteru poskytovaných služeb, z tohoto důvodu nejsme schopni nabízet naše služby za cenu hlídacích agentur dotovaných státem.


 

Ostraha objektů – neozbrojená / jen RMS /

 • od – 110,-Kč/hod. + 21% DPH

Ostraha objektů – ozbrojená

 • od – 125,-Kč/hod.  + 21% DPH
 • příplatek za služebního psa – 10,-Kč/hod.  + 21% DPH

Zajištění převozu cenin – po osobní dohodě

Zajištění společenských akcí a festivalů

 • od – 160,-Kč/hod.  + 21% DPH – pracovník

Plesy, maturitní večírky

 • od – 160,-Kč/hod.  + 21% DPH – pracovník

Ochrana soukromých osob

 • riziková skupina I.  – 200,-Kč  + 21% DPH
 • riziková skupina II. – 300,-Kč  + 21% DPH – V.I.P Service
 • riziková skupina III. – 550,-Kč + 21% DPH – Bodyguarding

/ cena je navržena pro službu nad 3 hodiny, na dobu kratší se stanovuje paušální poplatek /

Výjezdová služba

 • Cena je navržena dle rozsahu a náročnosti poskytovaných služeb. / paušální poplatek /měsíc /

Napojení na „pult centrální ochrany“

 • Cena je navržena na míru zákazníkovi dle rozsahu služeb. / paušální poplatek/měsíc /
 • Montáž a instalace /EZS/ zabezpečovacích kamerových systémů

Pomocně technický personál

 • technický a pódiový personál / bedňák, koncerty, festivaly / od – 110,-Kč/hod/osoba + 21% DPH

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

– Pořádkové služby –


 

Jedná se o službu širokého bezpečnostního charakteru, doplňující, anebo suplující službu policie a ostatních bezpečnostních složek v ČR.

 

Pořádková jednotka bezpečnostní agentury vykonává veškeré potřebné služby bezpečnostního charakteru, je vybavená dle potřeby pro výkon služby a dle dohody s místní obcí, nebo komunitou. Výkon pořádkové služby bezpečnostní agentury zejména využívají odloučené obce, „samoty“ s několika domy, kempy a osady, luxusní uzavřené čtvrti tak i  běžné obce a katastrální území.

 

Pořádkové služby lze smluvně využívat na dobu dočasnou nebo na stálo.

 

Je to snaha o doplnění práce policie a ostatních bezpečnostních složek, zvýšení, nebo dosažení požadované bezpečnosti v  místě, které je zájmové z pohledu potřeby snížení kriminality a dodržování pravidel soužití, různých místních vyhlášek atd.

 

Jedná se o mobilní monitorovací patrolovou službou, pořádkové jednotky zajišťující hlavně preventivní dohled a jejich cílem je zajištění obecného pořádku s preventivní činností.

 

Jejich úkolem je zajistit dodržování zákonů a místních obecních vyhlášek. Místní zastupitelstvo pak uděluje pravomoce pro bezpečnostní agenturu, která vykonává činnost pořádkové jednotky v místě.

 

Mezi hlavní služby pořádkové jednotky patří

 • Prevence a zajištění místního pořádku.
 • Dohled nad dodržováním místních vyhlášek a nařízení.
 • Prevence odhalení možného vzniku škod z důsledku požáru, prasklého vodovodního řadu a plynu.
 • Dohled nad dodržování nočního klidu a občanského soužití, řešení výtržností.
 • Dohled nad obecním majetkem a jeho ochrana proti poškození, zcizení.

 

Další služby lze nasmlouvat podle potřeby místního zastupitelstva či obce.


 

– Doplňkové služby – 

Oblast ochrany a zabezpečení

 • školení a kursy v oblasti ochrany a zabezpečení osob a majetku
 • školení a kursy sebeobrany pro pracovníky bezpečnostních agentur
 • poradenství v oblasti bezpečnosti

/ ceny jsou na osobní dohodě, dle počtu osob a náročnosti požadavku, minimální doba kursu či školení je 7 dní /

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

ceny_bezpecnosnich_sluzeb_hg_security

FACEBOOK