Pořádkové služby

Jedná se o službu širokého bezpečnostního charakteru, doplňující, anebo suplující službu policie a ostatních bezpečnostních složek v ČR.
Pořádková jednotka bezpečnostní agentury vykonává veškeré potřebné služby bezpečnostního charakteru, je vybavená dle potřeby pro výkon služby a dle dohody s místní obcí, nebo komunitou. Výkon pořádkové služby bezpečnostní agentury zejména využívají odloučené obce, „samoty“ s několika domy, kempy a osady, luxusní uzavřené čtvrti tak i  běžné obce a katastrální území.
Pořádkové služby lze smluvně využívat na dobu dočasnou, anebo na stálo.
Je to snaha o doplnění práce policie a ostatních bezpečnostních složek, zvýšení, nebo dosažení požadované bezpečnosti v  místě, které je zájmové z pohledu potřeby snížení kriminality a dodržování pravidel soužití, různých místních vyhlášek atd.
Jedná se o mobilní monitorovací patrolovou službou, pořádkové jednotky zajišťující hlavně preventivní dohled a jejich cílem je zajištění obecného pořádku s preventivní činností.
Jejich úkolem je zajistit dodržování zákonů a místních obecních vyhlášek. Místní zastupitelstvo pak uděluje pravomoce pro bezpečnostní agenturu, která vykonává činnost pořádkové jednotky v místě.
Mezi hlavní služby pořádkové jednotky patří:
  • Prevence a zajištění místního pořádku.
  • Dohled nad dodržováním místních vyhlášek a nařízení.
  • Prevence odhalení možného vzniku škod z důsledku požáru, prasklého vodovodního řadu a plynu.
  • Dohled nad dodržování nočního klidu a občanského soužití, řešení výtržností.
  • Dohled nad obecním majetkem a jeho ochrana proti poškození, zcizení.
 Další služby lze samozřejmě nasmlouvat podle potřeby místního zastupitelstva, obce.
Naše reference viz média:


FACEBOOK