Táborská setkání 2017 – Bezpečnostní agentura

HG-Security v roce 2017 měla tu čest zajišťovat bezpečnost na festivalu Táborská setkání 2017. Tato tradiční kulturní akce se pyšní již 26. ročníkem, a už jen z toho důvodu bylo pro nás prioritou snížit bezpečnostní rizika spojené s tímto festivalem na minimum. Z toho důvodu jsme se v HG-Security museli velice důkladně na celou akci připravit.

 

Festival se odehrával 14. – 16. 9. 2017 v historickém centru Tábora. Během jeho průběhu město ožilo duchem první poloviny 15. století. Mohli jste zde najít stánky s dobovými jídly, ohňostroje, průvody v historických kostýmech, koncerty středověké i současné hudby či vystoupení skupin historického šermu.

 

V průběhu festivalu se zde vystřídalo kolem 20 000 lidí. Toto číslo zahrnovalo jak návštěvníky, tak vystupující, či pořadatele. Zabezpečení celé akce bylo velice náročné, už jen z důvodu velkého počtu návštěvníků, různorodých akcí, či četných průvodů. Zde však HG-Security zúročila své četné zkušenosti z mnoha velkých akcí, kde měla tu čest zabezpečovat bezpečný průběh eventu. Z těch nejzajímavějších jmenujme například open-air festival Mighty Sounds, Českobudějovický Majáles, festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady, či Faktor Fest.

Zdroj: http://www.taborskasetkani.eu

 

Evet security je při tak velkém festivalu, jako jsou Táborská setkání, podstatnou součástí celé akce. Hlavními body, na které jsme se během festivalu soustředili mimo jiné byly:

 

  • Kontroly oprávněnosti vstupu
  • Střežení VIP prostor
  • Zvýšená ochrana vystupujících (MIG 21, bratři Ebenové, Lenka Dusilová)
  • Dohled na dodržování veřejného pořádku
  • Navádění vozidel na příjezdových komunikací
  • Prohlídky proti vnášení nepovolených předmětů do areálu festivalu
  • Zabránění nepovolenému vstupu zvenčí

 

Všechny tyto úkony byly nezbytné a jistě přispěly hladkému průběhu akce. To by však nebylo možné, kdybychom předem nezajistili dostatečný počet kvalifikovaných a vybavených členů naší bezpečnostní služby. Proto dlouhou dobu před začátkem celé akce bylo nutné zjistit veškeré požadavky pořadatele, počet návštěvníků, počet vystupujících a typ a počet doprovodných akcí Táborských setkání. Díky tomu jsme mohli analyzovat veškerá možná rizika a uzpůsobit tomu počet našich zaměstnanců nutných k zajištění celé akce.

 

 

Důležitou součástí celé organizace bylo také vypracování map s místy, které bylo nutno obezřetněji monitorovat a následně zde posílit hlídky. Ať už se jednalo o oplocení, kde hrozí větší riziko neoprávněného vstupu, či začínající průvod, kde při nahromadění návštěvníků byla větší pravděpodobnost zvýšení rizikových faktorů. Díky tomu jsme minimalizovali riziko krizových stavů a podpořili tak hladký průběh akce.

 

Shrňme si tedy Táborská setkání v číslech:

  • 3 dny
  • bezmála 13 500 návštěvníků
  • 20 000 lidí celkem

 

HG-Securty je hrdá na to, že se mohla podílet na průběhu tohoto zavedeného festivalu a přispěla k tomu, aby se zde návštěvníci mohli bez obav bavit a užít si návštěvu překrásného historického města Tábor.

 

FACEBOOK